Czy lokata strukturyzowana jest ryzykownym sposobem na oszczędzanie?

Depozyty terminowe choć są bardzo pewne i pozbawione ryzyka, to jednak nie oferują zbyt wysokiego oprocentowania i w kwestii zyskowności nie stanowią zagrożenia dla konkurencyjnych produktów. Te jednak obarczone są ryzykiem, na które nie każdy jest w stanie się zgodzić, dlatego najlepsze lokaty bankowe nadal cieszą się zainteresowaniem dużej grupy deponentów. Jeśli jednak ktoś jest w stanie ponieść ryzyko w zamian za większe zyski, to powinien przyjrzeć się ofertom lokat strukturyzowanych.inwestowanie pieniędzy

To co sprawia, że produkty strukturyzowane są bardziej zyskowne od typowych depozytów terminowych, to ich dwuczęściowa struktura. Depozyt dzielony jest na dwie nierównomierne części z czego około 70-75% przeznaczone jest na obligacje stanowiące zabezpieczenie przekazanych do banku środków, natomiast pozostała kwota jest przez bank inwestowana. To właśnie powodzenie tych inwestycji gwarantuje zysk z lokaty, ale należy także mieć na uwadze, że inwestycje mogą okazać się nietrafione, co spowoduje brak jakiegokolwiek zarobku. Obligacje stanowią zabezpieczenie części inwestycyjnej tak, aby deponent nie odczuł strat w przypadku fiaska w inwestowaniu. Warto przy tym dodać, że produkty strukturyzowane są opcją długoterminową przynoszącą zyski niekiedy dopiero po kilku latach, zatem należy liczyć się z koniecznością ulokowania środków na minimum 4-5 lat.

Co jednak w sytuacji, kiedy inwestycje nie przyniosą zysków? O to zadbać mają obligacje, które po długoterminowym ulokowaniu na nich środków powinny pokryć deponentowi straty wynikające z nietrafionych inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli inwestor otrzyma zwrot całości zainwestowanych środków i nie zyska niczego ponad to co wpłacił, to w rzeczywistości straci, gdyż przez kilka lat pieniądze zdeponowane na obligacjach stracą na wartości na skutek zmian inflacji. Oczywiście istnieją także pozytywne scenariusze, w których lokata strukturyzowana przyniesie zysk w wyniku powodzenia inwestycyjnego i wówczas może on być wielokrotnie wyższy niż w przypadku typowych depozytów terminowych z tą różnicą, że okupiony sporą dozą ryzyka.

Produkty strukturyzowane z punktu widzenia potencjalnych zysków są lepsze niż najlepsze lokaty, jednak dość ryzykowne i dla sporej grupy deponentów nie do zaakceptowania. Kilkudziesięcioprocentowy zysk potrafi podziałać na wyobraźnię, jednak wielu klientów banków kieruje się przede wszystkim rozsądkiem i to powoduje, że wybierają bardziej bezpieczne metody zarabiania na oszczędnościach nawet, jeśli jest to zysk kilka czy nawet kilkadziesiąt razy mniejszy. Jedno jest jednak pewne. Bez względu na preferencje w wyborze metody oszczędzania i ryzyko, jakie jesteśmy w stanie podjąć, to zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę z bankiem, warto prześledzić aktualny ranking lokat i wybrać tylko te oferty, które w danym momencie są najlepsze.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
oprocentowanie lokat
Wpływ kapitalizacji odsetek na zyski z lokat

Oprocentowanie lokat i częstotliwość kapitalizacji odsetek - są to dwa pojęcia z terminologii finansowej, na które zwraca się najczęściej uwagę...

Zamknij