Czy warto zakładać lokaty progresywne?

Ze względu na swój bardziej złożony charakter, lokaty progresywne zasługują na chwilę dodatkowej uwagi poświęconej ich regulacjom. Lokaty te są często widoczne, ze względu na znacznie wyższe wartości oprocentowania podawane w reklamie, z jednym tylko ale, z jednym tylko ‚do’.lokata progresywna

Jak to jest doskonale widoczne we wszelkiego rodzaju mediach pozwalających na prowadzenie kampanii produktów finansowych przez banki działające na rynku polskim, z ogólnego obrazu mniej lub bardziej zachęcających ofert bankowych na pierwszy plan wybijają się lokaty progresywne. Powód jest oczywisty. Reklama podaje najwyższe możliwe do osiągnięcia oprocentowanie kapitału, dostępne jedynie po spełnieniu szeregu warunków umieszczonych w ofercie bankowej. Jednak zdobycie informacji na temat tych warunków leży już po stronie zainteresowanego ewentualnego klienta banku.

Można powiedzieć, że dzięki lokacie progresywnej bank piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony może dobyć nowego klienta, skuszonego interesującą reklamą i dalej doinformowanego o rzeczywistych stopach zwrotu z lokaty w placówce banku lub ofercie internetowej. Z drugiej strony, buduje zainteresowanie oferującym lokatę bankiem. Z punktu widzenia klienta, istotna jest informacja na temat sposobów naliczania odsetek w przypadku lokat progresywnych.

Najczęściej oferowane są lokaty, których oprocentowanie związane jest z terminem złożenia depozytu bankowego. Cały okres trwania umowy podzielony zostaje na pewne okresy, które najczęściej mają wymiar miesięczny. Miesiąc za miesiącem, po przekroczeniu kolejnego okresu rozliczeniowego, zwiększane jest oprocentowanie lokat od wartości minimalnej, aż do wartości maksymalnej podawanej w reklamach. Co jest istotne, to najwyższe oprocentowanie dotyczy jedynie ostatniego okresu rozliczeniowego, przez co efektywne oprocentowanie w skali roku nie posiada już tak oszałamiających wartości i często jest nawet niższe niż oprocentowanie lokat tradycyjnych. Powodem tej niższej stawki jest zapewnienie klientowi większej swobody dysponowania kapitałem, który może on wcześniej wycofać wraz z naliczonymi odsetkami.

Drugim, nieco rzadziej widocznym w reklamie typem lokat progresywnych, są lokaty o oprocentowaniu zależnym od sumy środków finansowych zdeponowanych na lokacie. Im jest ona wyższa, tym wyższe są wyniki finansowe pochodzące z inwestycji. Tu oprocentowanie rośnie skokowo wraz z przekraczaniem progów określonych umową bankową. Bardzo interesującym aspektem tego typu lokat bankowych jest bardzo duża swoboda dotycząca możliwości dokonywania operacji finansowych na rachunku lokaty bez wprowadzania kolejnych zmian do umowy wiążącej klienta z bankiem. Zazwyczaj warunki początkowo określane przewidują zakres wysokości tak wpłat, jak i wypłat z rachunku. Regulacji podlega również częstotliwość dokonywania zmian na rachunku. Mimo tych niewielkich obostrzeń, lokaty progresywne znacząco zbliżają się do możliwości oferowanych przez konta oszczędnościowe, zachowując jednocześnie większą efektywność.

Poza wyborem sposobu uzależnienia oprocentowania od dodatkowego czynnika, lokaty progresywne podlegają tym samym prawom, co lokaty tradycyjne. Zatem ich oprocentowanie może mieć charakter stały bądź zmienny, a kapitalizacja odsetek może być jednorazowa lub znacznie częstsza.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bankowość internetowa
Bankowość internetowa wczoraj i dziś w Polsce

Badania pokazują, że już ponad połowa Polaków korzysta z bankowości internetowej. Wydawałoby się, że powinno to cieszyć banki gdyż do...

Zamknij