Czym charakteryzują się lokaty inwestycyjne?

Niskie wartości oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych stają się zazwyczaj motywacją do próby znalezienia bardziej efektywnych sposobów oszczędzania kapitału. Często wybór pada na fundusze inwestycyjne, które jednak od bezpiecznych lokat odróżnia całkiem realne ryzyko utraty zgromadzonych oszczędności. Dostrzegalną alternatywą staje się jednak wybór lokaty inwestycyjnej, łączącej w sobie pewną dawkę bezpieczeństwa z interesującą porcją możliwych do osiągnięcia dodatkowych zysków.finanse i kapitał

Lokaty inwestycyjne, jak już wcześniej zauważono, są produktem finansowym oferującym jednocześnie bezpieczeństwo jak i wyższe wyniki finansowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że ani bezpieczeństwo tej lokaty nie odpowiada poziomowi bezpieczeństwa oferowanemu przez tradycyjne lokaty, ani maksymalny do osiągnięcia zysk nie odpowiada możliwościom osiąganym w przypadku typowego inwestowania.

Odpowiedzią na ten pośredni charakter jest podział kwoty bazowej deponowanej na lokacie inwestycyjnej pomiędzy dwa instrumenty finansowe tworzące jedną strukturę. Z tego względu lokaty inwestycyjne nazywane są również lokatami strukturyzowanymi.

Pierwszą i większą część struktury stanowi depozyt bankowy, rozumiany tutaj przez tradycyjną formę lokaty terminowej, co istotne – długoterminowej. Suma kierowana na rachunek lokaty ma za zadanie odbudować kapitał początkowy, co zazwyczaj następuje w momencie osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Jest to zabezpieczenie gwarantujące możliwość odebrania całości wpłaconego kapitału. Dla klienta istotna staje się informacja, że jest to wartość nominalna, zatem w rzeczywistości klient realnie traci środki w wyniku działania inflacji, traci w stopniu odpowiadającym schowaniu oszczędności do skarpety.

Inną sprawą jest jednak możliwość odzyskania jeszcze mniejszej kwoty, w zależności od przyjętego w umowie ryzyka finansowego, wynikającego z przekazania większej kwoty do drugiej struktury lokaty inwestycyjnej.

I tu pojawia się instrument finansowy odpowiedzialny za inwestowanie. Zazwyczaj jest to fundusz inwestycyjny, wykorzystujący mechanizm dźwigni do zdobycia jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji. Fundusz ten działa na zasadach odpowiadających zasadom działania tradycyjnych funduszy, zatem istotne staje się wskazanie, z jakiego rodzaju inwestycji opłaca się korzystać w danej sytuacji rynkowej. Opłacalna okazać się może gra na giełdzie, obracanie papierami wartościowymi. Opłacalne może okazać się wykorzystanie różnic w kursach walut, tak tych bardziej popularnych jak dolar, czy frank szwajcarski, jak i bardziej egzotycznych. Inwestycje mogą zostać ulokowane również w surowcach tj. złoto, srebro i platyna, czasem kamienie szlachetne.

Z drugiej strony okazać się może, że żadna z tych inwestycji nie przyniesie w danym okresie zadowalającego efektu. To jest to właśnie ryzyko wiążące się z inwestowaniem kapitału.

Zazwyczaj lokaty inwestycyjne przedstawiają maksymalne zyski na poziomie kilkunastu procent. Jednak konieczność wcześniejszego zamknięcia rachunku lokaty może przynieść klientowi zmuszonemu do takiego działania kilkunastoprocentową (lub nawet wyższą) stratę. Z tego powodu ważne staje się dotrzymanie warunków umowy, które może ułatwić dodatkowe zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków ulokowane w inny, bardziej dostępny sposób.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
najlepsze lokaty
Charakterystyka lokat dostępnych w Polsce

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozmnażanie wolnych środków finansowych są bezpieczne lokaty bankowe. Lokata to nic innego jak terminowe użyczenie...

Zamknij