Fundusze inwestycyjne inwestujące w papiery dłużne – co warto wiedzieć?

Fundusze inwestycyjne stanowią ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych większym zyskiem kapitałowym, niż by to mogły zaoferować lokaty bankowe. Oczywiście jeśli akurat nie przynoszą strat. Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych są fundusze obligacji, skupiające swą uwagę przede wszystkim na różnego rodzajach obligacjach. Fundusze obligacji cieszą się dużym powodzeniem wśród lokalnych inwestorów.inwestycje finansowe

W papiery dłużne skarbu państwa inwestuje największa grupa inwestorów wykorzystujących do swoich celów fundusze inwestycyjne. Zaletą funduszy obligacji jest przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji, o którym można pomarzyć w przypadku inwestowania w akcje. Z drugiej strony inwestycje finansowe w obligacje osiągają znacznie niższe średnie stopy zwrotu z inwestycji.

Warto jednak zwrócić uwagę, że fundusze obligacji przynoszą największe zyski w określonym okresie, a po jego zakończeniu, inwestorów może spotkać niemiła niespodzianka. Ze względu na swą specyfikę, fundusze inwestycyjne inwestujące w obligacje przynoszą zyski w nieco inny sposób niż same obligacje. Przy samodzielnym zakupie tych ostatnich klient zyskuje przede wszystkim na oprocentowaniu oferowanym przez emitenta obligacji. W części przypadków klienci mogą wykorzystać również inny mechanizm zarobkowy, a mianowicie sprzedaż jednostek obligacji jeszcze przed terminem wykupu, po cenie wyższej niż cena zakupowa. Taka możliwość jednak występuje jedynie w określonej sytuacji rynkowej, i w oparciu o ten właśnie mechanizm zyski przynoszą fundusze obligacji.

Powierzając finanse osobiste, a przede wszystkim oszczędności, funduszom inwestycyjnym, należy zapoznać się z obecną sytuacją na rynkach finansowych. Oczekując znacznych zysków inwestycje w fundusze obligacji powinny być podejmowane w okresie, gdy rozpoczyna się spadek inflacji, oraz podążających za nią centralnych stóp procentowych. To one określają oprocentowanie, jakie oferują obligacje skarbowe. Wysokie stopy procentowe przy zakupie obligacji to wysokie odsetki, a w okresie spadków centralnych stóp procentowych możliwość odsprzedania obligacji z zyskiem, ponieważ na rynku nie ma już dostępnych podobnych, ‘nowych’ produktów.

Sytuacja jednak wygląda z goła odwrotnie w okresie stagnacji inflacji, czy jej wzrostu. Wiele funduszy obligacji przynosi w tym czasie straty, choć nie zawsze muszą się one okazać dotkliwe. Często lepiej z opresji wychodzą fundusze bazujące na strategii uniwersalnej, skupujące obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw, a także korporacyjne fundusze papierów dłużnych, skupiające swą uwagę przede wszystkim na obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa. W tym okresie najlepszym wyborem może okazać się inwestowanie w akcje, choć ten typ inwestycji znacznie bardziej naraża finanse inwestora.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
pieniądze w banku
Ile realnie zarobimy na lokacie bankowej?

Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na gromadzenie oszczędności. Przynosi także zyski. Nie są one tak duże, jak np. z inwestycji...

Zamknij