Jak wygląda gwarancja depozytów bankowych w Polsce

Wszelkie depozyty bankowe gromadzone w bankach działających na terenie Polski podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W całości gwarantowane są środki o wartości nieprzekraczającej równowartości 100 tysięcy euro. Środki finansowe wypłacane są klientom jedynie w przypadku spełnienia warunku gwarancji. Wypłacane są środki klientów tego banku, który zawiesza działalność i ustanowiony zostaje zarząd komisaryczny. Bank musi złożyć również wniosek o ogłoszenie upadłości. Ochronie i gwarancji podlegają depozyty bankowe:bezpieczne finanse

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych posiadających jedynie zdolność prawną,
  • kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochronie podlegają zarówno depozyty w walucie krajowej (złoty polski), jak również w walucie zagranicznej. W razie bankructwa danego banku, wypłacane są środki gwarantowane zawsze w walucie krajowej.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
Oprocentowanie lokat bankowych
Poszczególne cechy lokat terminowych

Lokaty terminowe są to depozyty, które klient zobowiązuje się ulokować w banku na określony czas. Są one relatywnie wysoko oprocentowane,...

Zamknij