IKE i IKZE – czyli alternatywne oszczędzanie na emeryturę

W Polsce istnieją dwa obowiązkowe filary emerytalne, w których lokuje się oszczędności wypłacane na emeryturze. Istnieje także trzeci filar, który jest dobrowolny. Ostatnio w ramach trzeciego filaru pojawił się nowy produkt oszczędnościowy. Jest nim Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE.oszczędności emerytalne

IKZE ma być alternatywą dla Indywidualnego Konta Emerytalnego, działającego od kilku lat. Podobieństwo w nazewnictwie nie jest przypadkiem. Nowelizacja ustawy o IKE, wprowadziła bowiem IKZE. Dlatego Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest kolejnym dobrowolnym sposobem oszczędzania na emeryturę.

IKZE nie różni się zbytnio od IKE. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku IKE, IKZE można założyć już od 16 roku życia. Prowadzeniem rachunku IKZE zajmują się te same instytucje finansowe co w IKE. Do nich zaliczają się: domy maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Istnieje jedna nowość. Klienci mogą także skorzystać z IKZE w otwartym funduszu emerytalnym, jeśli są jego klientami w ramach drugiego filaru.

Różnice dotyczą limitów wpłat oraz opodatkowania. Jeśli chodzi o IKE, maksymalną kwotą jaką można wpłacić na rachunek to w chwili obecnej 10 tys. zł. Kwota jest ustalana przez ministra pracy i wynosi 3-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego w kraju. IKZE oferuje możliwość wpłaty określonej jako procent od składki emerytalnej za poprzedni rok. W istocie będzie to procent od rocznego wynagrodzenia brutto. Obecnie limit wynosi 2%, a do 2017 roku ma wynosić 4%.

Zyski z IKE są nieopodatkowane, a prawo do nieopodatkowanych zysków osiąga się w wieku emerytalnym. Innym warunkiem jest okres co najmniej pięcioletniego inwestowania w IKE. IKZE oferuje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przeznaczonej na emeryturę. Prawo do wypłaty środków osiąga się tak samo jak w IKE, w wieku emerytalnym. Istnieje możliwość wcześniejszego wypłacenia środków, jednak należy w takim przypadku zapłacić podatek Belki.

Jak widać, oba produkty są do siebie podobne. Jednak sposób odkładania oszczędności różni się. Który produkt oszczędnościowy wybrać, będzie zależeć od naszych preferencji. Według wyliczeń IKE, przynosi większe zyski, jednak IKZE daje nam większą elastyczność w oszczędzaniu.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
banki w Polsce
Pułapki w ofertach kont bankowych

Wszyscy lub prawie wszyscy korzystamy z jakichś produktów bankowych. Zapewne większość z nas przekonała się też na własnej skórze, że...

Zamknij