Ile realnie zarobimy na lokacie bankowej?

Lokata bankowa jest bezpiecznym sposobem na gromadzenie oszczędności. Przynosi także zyski. Nie są one tak duże, jak np. z inwestycji na rynku giełdowym, jednak pozwala minimalnie zarobić. Obecnie, oprocentowanie lokat wynosi ok. 6-7%. Ale czy naprawdę tyle zarobimy na lokacie?pieniądze w banku

Banki oferując lokaty, przedstawiają swoim klientom oprocentowanie nominalne w skali roku. Nie uwzględnia się przy tym podatku od dochodów kapitałowych. Podatek ten potocznie nazywany podatkiem Belki wynosi 19%. Podatek od przychodów kapitałowych jest pobierany od większości inwestycji, z których osiągnęliśmy zyski. Najczęściej będą to zyski od: zakupu udziałów w funduszach inwestycyjnych, zakupu akcji oraz innych aktywów finansowych do których zaliczają się także lokaty bankowe. Po zakończeniu lokaty, bank automatycznie odlicza należną kwotę podatku od naszych odsetek. Zakładając, iż lokata posiada oprocentowanie 6%, po odliczeniu podatku zarobimy na lokacie ok. 4,5%.

Innym czynnikiem wpływającym na realne zyski z lokaty jest inflacja. Inflację definiuje się jako ogólny wzrost cen dóbr i usług. Oznacza to, że z upływem czasu nasze oszczędności tracą na wartości. W Polsce, obliczaniem inflacji zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest podawana rok do roku czyli porównuje się ją z wcześniejszym analogicznym okresem. W ostatnim czasie inflacja oscyluje w granicach 4%. Wskazuje to na to, że towary i usługi zdrożały o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z drugiej strony, za posiadane oszczędności możemy kupić 4% mniej towarów i usług. Z tego powodu, obliczając realne zyski z lokaty należy uwzględnić także inflację. Przyjmując nasze wcześniejsze obliczenia – lokata, która jest oprocentowana na 6% pod odliczeniu podatku daje nam 4,5%, a po odjęciu stopy inflacji pozostanie nam ok. 0,5% zysku.

Lokata bankowa to bezpieczna inwestycja. Jednak nominalne oprocentowanie nie oznacza, że w rzeczywistości zarobimy tyle samo. Do określenia realnych zysków z lokaty, musimy uwzględnić inflację oraz podatek od dochodów kapitałowych. Niekiedy może się zdarzyć, że stracimy na lokacie. Jeśli jednak przeanalizujemy dokładnie oferty powinniśmy przynajmniej zachować wartość naszych oszczędności. W dzisiejszych czasach atrakcyjną lokatą jest ta, która pozwoli nam realnie zarobić w granicach 0,5%-1%.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
najlepsze oferty lokat
Czy warto zakładać lokaty progresywne?

Ze względu na swój bardziej złożony charakter, lokaty progresywne zasługują na chwilę dodatkowej uwagi poświęconej ich regulacjom. Lokaty te są...

Zamknij