Inwestycje na rynku sztuki – jak zacząć?

Inwestycje w sztukę z pewnością nie są nowością na polskim rynku. Po kryzysie w 2009 roku było o nich głośno w mediach, a przez ostatnie lata znalazło się wielu ich zwolenników. Obecnie możemy powoli mówić o nowym zjawisku, a mianowicie o instytucjonalizacji rynku sztuki. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie wielu zamożnych klientów, którzy są zainteresowani rozszerzeniem swojego portfela inwestycyjnego o te alternatywne inwestycje.inwestycje w sztuke

W jaki sposób ten proces postępuje w Polsce? Przede wszystkich coraz więcej instytucji finansowych jest zainteresowanych inwestowaniem w sztukę jako klasę aktywów. W związku z tym w ostatnim czasie powstają produkty finansowe oparte o sztukę. Powstają także ośrodki naukowo – badawcze, które trudnią się analizą rynku sztuki. Dokonują one pomiaru stopy zwrotu i ryzyka inwestycji w sztukę. Powstają także indeksy spółek giełdowych zajmujących się sztuką.

Z pewnością polski rynek inwestowania w sztukę jest dużo mniej rozwinięty niż ten światowy. Najstarszym i najbardziej znanym indeksem rynku sztuki na świecie jest Mei Moses Fine Art Index. Został on stworzony przez dwóch amerykańskich profesorów i podstawę do obliczania jego wartości stanowią powtórne transakcje dla danego dzieła sztuki. W ostatnich latach indeks ten ukazał przewagę inwestycji w dzieła sztuki nad tymi alternatywnymi gdyż był odporniejszy na zawirowania na rynku i przyniósł większe zyski.

W Polsce produkty inwestycyjne oparte na sztuce jako pierwszy wprowadził Dom Aukcyjny Abbey House S.A. w 2011 roku. Jednym z najciekawszych produktów, które oferuje jest lokata, której zysk jest oparty o aprecjację dzieła sztuki. Drugim produktem wartym uwagi jest art leasing. Pozwala on firmom traktować sztukę jako aktywo, które można amortyzować i w ten sposób obniżyć podatek.

Ze względu na utrzymującą się niepewność na rynkach finansowych, sztuka z pewnością będzie coraz popularniejszym środkiem na zdywersyfikowanie portfela. Dlatego też proces jej instytucjonalizacji jest nieunikniony i będzie postępował coraz szybciej. Dobrą wiadomością powinien być dla nas fakt, że Polska stara się doganiać w tym aspekcie inne kraje i nie pozostaje daleko w tyle.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
analiza finansowa
Private banking w Polsce

Private banking to kompleksowa, zindywidualizowana obsługa zamożnego klienta przez bank. Obejmuje ona szereg usług od typowo bankowych po takie, które...

Zamknij