Konta oszczędnościowe a lokaty terminowe – jak oszczędzać i zarabiać?

Rachunki oszczędnościowe oraz lokaty terminowe to produkty bankowe wykazujące wiele podobnych cech. Oba charakteryzują się w głównej mierze praktycznym brakiem ryzyka inwestycyjnego. Wszystkie rodzaje depozytów bankowych są bowiem chronione w Polsce poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w bankach w sytuacji zawieszenia działalności danego banku, np. w wyniku jego bankructwa. Ogromne bezpieczeństwo inwestycji w przypadku kont oszczędnościowych i lokat bankowych to oczywiście niejedyne podobieństwo między tymi produktami. Można wymienić również następujące cechy:finanse w Polsce

  • środki powierzane są bankom komercyjnym (stabilnym instytucjom działających zgodnie z zasadami Prawa bankowego i innych obowiązujących ich norm)
  • możliwość wyboru rodzaju oprocentowania depozytów (oprocentowanie stałe, zmienne)
  • zbliżone do siebie stawki oprocentowania
  • możliwość wyboru częstotliwości kapitalizacji odsetek
  • możliwość ominięcia płacenia podatku od dochodów kapitałowych (do 31 marca 2012 r.)

Konta oszczędnościowe i lokaty bankowe posiadają jednak kilka różniących je cech. Do najważniejszej z nich należy niewątpliwie dostęp do swoich środków finansowych powierzonych bankowi. Zakładając lokatę terminową zobowiązujemy się niewypłacania swoich środków przez określony w umowie okres. W innym przypadku będziemy zmuszeni ponieść wyznaczone przez bank konsekwencje. W przypadku konta oszczędnościowego mamy zagwarantowany praktycznie swobodny dostęp do swoich pieniędzy. Możemy również w każdym momencie dokonać kolejnej wpłaty, dzięki czemu powiększymy nasz depozyt. W sytuacji lokat terminowych nie mamy takiej możliwości, jesteśmy zmuszeni do założenia kolejnej lokaty. Pozostałe różnice pomiędzy kontem oszczędnościowym, a lokatą terminową:

  • średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj niższe niż średnia wartość oprocentowania lokat terminowych
  • w przypadku konta oszczędnościowego brak konsekwencji w przypadku wycofania pieniędzy w wcześniejszym terminie
  • swobodny dostęp do środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym
  • możliwość negocjowania stawki oprocentowania w przypadku lokat terminowych o długich okresach zapadalności
  • możliwość negocjowania stawki oprocentowania w przypadku lokat terminowych o dużej wartości.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
skuteczne oszczędzanie
Realne oprocentowanie lokat – od czego zależy?

Decydując się na lokatę, klienci banków największą wagę przywiązują do wysokości oprocentowania. Słusznie, gdyż to ono głównie decyduje o tym...

Zamknij