Konto oszczędnościowe i lokata bankowa – cechy wspólne

Osoby chcące pomnożyć swoje oszczędności często stają przed dylematem czy już zgromadzone środki wpłacić na konto oszczędnościowe czy też lokatę bankową. Oba produkty mają swoje zalety i oba gwarantują odpowiedni zysk. Warto jednak bliżej przyjrzeć się temu, co tak naprawdę kryje się pod każdym z nich.

Zarówno konto, jaki lokata to produkty, które gwarantują stabilność i bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Sytuacja ta jest efektem prestiżu oraz pozycji prawnej samych banków oraz konstrukcji samych produktów. Każdy z nich jest formą nie inwestycyjnej wersji oszczędzania, co daje pewność, że powierzone bankowi pieniądze nie zostaną stracone wskutek nietrafionych inwestycji. Dodatkowo zarówno lokata, jak i konto oszczędnościowe dają pewność uzyskania zysku. Choć nie będą to oszałamiające kwoty to jednak ich podstawową zaletą jest to, że zysk z tych produktów jest pewny.oszczędności w banku

Konto oszczędnościowe oraz lokata bankowa to, co do zasady forma rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki, które dodatkowo są pomnożone o zmienną stopę procentową. W obu przypadkach jest też tak, że są to konta podrzędne wobec głównego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego.

Lokata a konto oszczędnościowe – kilka różnic

Lokaty terminowe to z definicji produktu bankowe, które służą do określonego w czasie lokowania środków. Są one dostępne w każdym banku i niemal na każdy okres – od kilku dni do kilkudziesięciu miesięcy. Bank w ramach swoistej zapłaty za oddanie określonej kwoty wypłaca wskazane w umowie odsetki, których wysokość można porównać sprawdzając ranking kont oszczędnościowych kwiecień 2015. W tym kontekście jest to wyjątkowo bezpieczny i skuteczny środek na namnażanie oszczędności. Nie istnieje tu ryzyko które ma miejsce na giełdzie czy przy innej formie agresywnego inwestowania. Co do zasady produkt ten funkcjonuje w oparciu o regułę, że im dłuższy czas obowiązywania lokaty tym wyższe odsetki od zdeponowanych środków. Zasadniczym ograniczeniem, jakie dotyka klienta banku, który założył lokatę jest to, że umowa na ten produkt nie może być zerwana przed określonym z góry terminem. W przypadku przedterminowego zakończenia lokaty co do zasady bank odmawia wypłaty oprocentowania. Dodatkowo, lokaty mogą być zakładane od ustalonego prze bank poziomu wkładu. Tym samy, dla osób, które chcą korzystać bez przeszkód ze swoich środków niezależnie od ich wysokości lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe.

Produkt ten zapewnia swobodne i elastyczne dysponowanie zgromadzonymi środkami oraz możliwość korzystania z oprocentowania niezależnie od zdeponowanej kwoty.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
oszczędności polaków
W jakim celu najczęściej zaciągamy kredyt?

Należy jedynie spojrzeć na to, w jak szybkim tempie rozwija się współczesny rynek nieruchomości w naszym kraju aby szybko uświadomić...

Zamknij