Lokaty dla przedsiębiorstw

Na pierwszy rzut oka lokaty bankowe wydają się być produktem skierowanych do klientów indywidualnych. Niemniej jednak jest to segment usług bankowych który w równym stopniu odpowiada też na potrzeby przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tradycyjnej lokaty terminowej, w której ulokują swoje środki na określony czas i ustalone oprocentowanie. Ponieważ jednak w prowadzeniu biznesu bardzo ważna jest możliwość stałego dostępu do kapitału, a rozwiązanie to powoduje niejako jego zamrożenie, to nie należy ono do szczególnie popularnych. Znacznie bardziej interesującym wydaje się skorzystanie z innych form inwestowania, które pozwalają na obrót zgromadzonym kapitałem.Oprocentowanie lokat bankowych

Dlatego też z myślą o przedsiębiorcach powstały dwa produkty bankowe odpowiadające na ich potrzeby. Są to lokaty typu overnight i lokaty typu call.

Lokaty overnight

Lokata overnight polega na tym, że przedsiębiorca przelewa środki na konto lokaty jednego dnia, bank obraca nimi przez noc, a następnego dnia rano zwraca klientowi kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Oprocentowanie takich jednodniowych lokat jest zmienne i najczęściej ściśle powiązane ze wskaźnikami WIBID oraz aktualnymi stopami NBP. Takie rozwiązanie nie daje ogromnych zysków przy jednorazowym skorzystaniu z tej opcji. Niemniej jednak regularne korzystanie z lokaty overnight pozwala w skali roku na wypracowanie porównywalnego zwrotu, jak w przypadku lokat terminowych, przy jednoczesnym zachowaniu stałego dostępu do kapitału. Wymaga jednak stałego nadzoru przedsiębiorcy i ciągłego dokonywania przelewów.

Lokaty call

Lokata call to rozwiązanie łączące zalety lokaty terminowej i lokaty overnight. Przedsiębiorca zakłada lokatę bezterminowo, ale czas jej trwania nie może być krótszy niż dwa dni. W każdej chwili może rozwiązać umowę niejako na wezwanie, stąd nazwa lokaty, nie tracąc przy tym zgromadzonych do tej pory odsetek. Klient może również w razie potrzeby wypłacać część kapitału nie zrywając lokaty. Warunkiem jej utrzymania jest zachowanie minimalnego salda na koncie lokaty. Rozwiązanie to, choć wydawałoby się bardzo wygodne, nie jest powszechnie oferowane przez banki. Taki produkt można znaleźć w ofercie jedynie kilku podmiotów finansowych w Polsce.

Przedsiębiorcy współpracujący z podmiotami zagranicznymi powinni też rozważyć opcję lokat walutowych, dzięki której będą mogli zminimalizować ryzyko wahań kursowych. Lokaty te nie przyniosą dużych zysków, ale pozwolą zabezpieczyć środki na wypadek nagłego wzrostu kursu walutowego.

Wejdź na Polskabankowosc.com.pl i znajdź dodatkowe informacje na temat lokat bankowych.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
Porównanie lokat bankowych
Ranking kont oszczędnościowych

Wśród rozlicznych ofert kont oszczędnościowych znajdziemy takie, które będą bardzo dla klienta korzystanie, ale i takie, które w porównaniu do...

Zamknij