Lokaty terminowe a obligacje Skarbu Państwa

Jeszcze jakiś czas temu, pod względem rentowności, obligacje skarbowe były dobrą alternatywą dla lokat bankowych. W tej chwili sytuacja zmieniła się – lokaty są bardziej zyskowne niż obligacje Skarbu Państwa. Okazuje się, że lokaty, jako bezpieczny produkt finansowy, przynoszą największe zyski.porównanie lokat bankowych

Na przestrzeni ostatniego półrocza, oprocentowanie obligacji obniżyło się o ok. 0,5% – 0,75%. Obecnie, obligacje dwuletnie, które straciły najbardziej, posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4%. Oprocentowanie obligacji obniżyło się, ponieważ na rynku papierów dłużnych od dłuższego czasu notowana jest hossa. Rentowność polskich obligacji osiągnęła historycznie niski poziom. Do spadku oprocentowania, przyczynił się również wskaźnik WIBOR, który wpływa na wysokość obligacji trzyletnich. Kolejnym czynnikiem są oczekiwania, co do dalszych cięć stóp procentowych przez NBP.

Z początkiem 2012 roku, obligacje dwuletnie pozwalały zarobić 4,75%. Z kolei przeciętne oprocentowanie lokat rocznych w tamtym okresie wynosiło ok. 4,5%. Obligacje na 10 lat, posiadały zmienne oprocentowanie, które w początkowych 6 miesiącach było stałe i wynosiło 6,5%. Obecnie lokaty są przeciętnie lepiej oprocentowane niż obligacje, chociaż ostatnio depozyty terminowe także straciły na rentowności.

Średnie oprocentowanie lokat na 6 miesięcy wynosi 4,37%. Dla porównania, w październiku wynosiło 4,48%. Jeśli chodzi o lokaty na 12 miesięcy, mogą one zagwarantować średnio 4,58%. W poprzednim miesiącu ich przeciętna rentowność znajdowała się na poziomie 4,72%. Jednak osoby oszczędzające na lokatach bankowych nie muszą się martwić. Pomimo obniżki stóp procentowych i spadku przeciętnego oprocentowania lokat, wciąż na rynku można założyć depozyt na 6% lub więcej.

Porównując obligacje skarbowe z najlepszymi lokatami bankowymi, uwidacznia się przewaga depozytów terminowych. Najlepsza lokata roczna posiada oprocentowanie w wysokości 6,3%. Depozyty o krótszych terminach zapadalności – np. na 3 miesiące – mogą przynieść nawet 6,6%. Spada za to sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Przez cały czerwiec, sprzedano obligacje na łączną kwotę 250 mln zł. Po wakacjach, we wrześniu wartość ta wyniosła 177 mln zł. Wrzesień, pod względem wartości sprzedanych skarbowych papierów dłużnych, był najgorszym miesiącem w tym roku.

Analitycy spodziewają się, że w najbliższym czasie dług publiczny Polski stanie się jeszcze bardziej mniej rentowny. Oprocentowanie obligacji będzie obniżać się wraz ze spadkiem inflacji. Z kolei lokaty bankowe nie powinny już tak mocno tracić na oprocentowaniu. Oznacza to tylko jedno – większe zyski realne z lokat.

Related posts