Lokaty terminowe – definicja, istotne cechy

Lokaty terminowe to według aktualnych danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny zdecydowanie najpopularniejsza forma oszczędzania środków finansowych w Polsce. Lokaty terminowe to depozyty zakładane w bankach w celu osiągnięcia z góry określonego zysku. Jest to swoista umowa pomiędzy bankiem a jego klientem, w której zleceniodawca powierza wolne środki finansowe bankowi na określony czas. Bank natomiast w zamian oferuje zapisany w umowie zysk. Wysokość tego zysku uzależniona jest głownie od wysokości nominalnego oprocentowania danej lokaty terminowej. Lokaty terminowe zakładane są na różne okresy. Do najpopularniejszych terminów zapadalności lokat bankowych w Polsce możemy zaliczyć:oszczędności w banku

  • lokaty krótkoterminowe – zakładane na okres 1, 2 lub 3 miesięcy
  • lokaty średnioterminowe – 5 lub 6 miesięcy
  • oraz lokaty długoterminowe zakładane w Polsce najczęściej na okres jednego roku

Wybór najkorzystniejszej oferty lokaty bankowej nie należy do łatwych czynności. Każdy klient powinien bardzo dokładnie przeanalizować dostępne oferty i wybrać tę lokatę terminową, która najlepiej pasuje do jego potrzeb. Podczas wyboru oferty należy zwrócić uwagę na kilka istotnych cech lokat bankowych. Możemy na pewno zaliczyć do nich następujące charakterystyki lokat terminowych:

  • okres obowiązywania depozytu (okres na jaki powierzamy swoje środki bankowi),
  • wysokość oprocentowania nominalnego oferowanego przez bank
  • rodzaj tegoż oprocentowania (stałe, zmienne)
  • częstotliwość z jaką bank dopisuje nasze odsetki do podstawowej wartości lokaty terminowej (częstotliwość kapitalizacji naszych odsetek)
  • opłaty i kary umowne w razie wcześniejszego wypłacenia środków (przed upływem ustalonego z bankiem terminu)
  • możliwość ominięcia podatku od dochodów kapitałowych (podatku „Belki”)

Więcej o istotnych cechach lokat bankowych przeczytacie Państwo w artykule: Charakterystyka lokat bankowych.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
sztuka - inwestycje
Inwestycje na rynku sztuki – jak zacząć?

Inwestycje w sztukę z pewnością nie są nowością na polskim rynku. Po kryzysie w 2009 roku było o nich głośno...

Zamknij