Lokaty terminowe i fundusze inwestycyjne – porównanie

Kupno samochodu lub mieszkania. Wymarzona wycieczka dookoła świata. Zakup drogiego zegarka. Spełnianie marzeń kosztuje, niejednokrotnie dużo. Ciężko jest kwotę na realizację podobnego przedsięwzięcia zebrać w jeden dzień. Dlatego wielu ludzi decyduje się na długoterminowe oszczędzanie.analiza finansowa

Taki zabieg pozwoli nam odłożyć gotówkę, gdy mamy jej nadmiar i wydać ją wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba. Gdy zdecydujemy się na rozpoczęcie oszczędzania to mamy dwie opcje – pieniądze możemy odkładać do skarbonki w domu bądź powierzyć je instytucjom takim jak bank, które sprawią, że nasz kapitał zacznie na siebie zarabiać. Zdecydowanie najwięcej ludzi decyduje się tutaj na założenie lokaty bankowej. Kolejna część wybierze fundusz inwestycyjny. Który produkt jest bardziej opłacalny? Poniżej przedstawiamy porównanie tych dwóch form oszczędzania.

Lokata terminowa to najbezpieczniejsza i bezsprzecznie najbardziej popularna forma lokowania pieniędzy. Lokata to umowa z bankiem, gdzie bank zobowiązuje się wypłacać nam odsetki w zamian za to, że zdecydujemy się w nim zdeponować gotówkę na określony czas.

Fundusz inwestycyjny to konstrukcja nieco bardziej skomplikowana. Jest formą zbiorowego inwestowania, gdzie zebrane od wszystkich uczestników funduszu środki są lokowane przede wszystkim w papiery wartościowe.
Jak wypadają te produkty w konfrontacji? By ustalić odpowiedź dokonaliśmy analizy kilku istotnych z punktu widzenia klienta czynników.

Stopa zwrotu

W przypadku lokaty terminowej z góry będziemy mogli określić nasz przyszły zysk. Takiego komfortu nie mamy w przypadku funduszy inwestycyjnych – tam w zależności od zmiany sytuacji gospodarczej możemy zarobić więcej lub mniej, a zmiany te zachodzą dynamicznie. Zysk z funduszy może za to osiągnąć pułap wyższy niż z nawet najlepszej dostępnej na rynku lokaty.

Dostęp do środków

Obydwa produkty dają możliwość wypłacenia pieniędzy przed określonym wcześniej terminem. Niestety wypłata środków zgromadzonych na lokacie często wiąże się z utratą części lub całości uzyskanych odsetek.

Opłaty i kwota początkowa

Jeśli chodzi o minimalną kwotę, z jaką możemy założyć nasz produkt to zdecydowanie większą elastyczność mamy w przypadku funduszy inwestycyjnych. Kwota ta często nie jest większa niż 100 zł, do tego nie mamy żadnej górnej granicy. By założyć lokatę na określonych warunkach, często będziemy musieli zmieścić się w określonych widełkach – na przykład od 500 do 10 000zł.

Podsumowanie

Jak w przypadku większości porównań tak i tym razem – nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego, który produkt jest lepszy. Fundusz to większe ryzyko, ale to też większa swoboda i nadzieja na większy zysk. Lokata wiąże się z większą ilością ograniczeń, jest przez to produktem bardziej pewnym i stabilnym. By wybrać produkt dla siebie musimy zastanowić się, na czym nam najbardziej zależy. Większy zysk czy większa stabilność?

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
kapitał
Definicja i charakterystyka lokat rentierskich

Lokata rentierska jest mało popularną formą inwestowania wolnych środków finansowych ze względu na to, że znajduje się w ofercie niewielu...

Zamknij