Najważniejsze cechy lokat terminowych – czyli o czym warto pamiętać wybierając depozyt

Lokaty od lat są najpopularniejszym produktem oszczędnościowym wśród Polaków. Pozostawiają przy tym w tyle takie sposoby inwestowania jak konta oszczędnościowe, obligacje, fundusze inwestycyjne czy nawet zyskowne, ale jednocześnie ryzykowne akcje. Przytaczając statystyki dotyczące lokat, potwierdza się teza, że lokaty bankowe są najbardziej popularne i najpowszechniejsze w naszym kraju, jeśli chodzi o sposób na oszczędzanie. Połowa oszczędności Polaków, o wartości blisko 0,5 biliona złotych, jest zgromadzona w bankach. Ok. 50% tej sumy stanowią lokaty bankowe w tym lokaty terminowe. Czym charakteryzują się lokaty, że ich popularność osiągnęła ten poziom? Poniższa analiza postara się odpowiedzieć na to pytanie.produkty bankowe

Dwiema podstawowymi zaletami lokaty jest bezpieczeństwo oraz zyskowność. Lokując środki w banku na depozycie terminowym, mamy pewność, że kwota jaką deponujemy zostanie nam zwrócona w tej samej wysokości. Lokata cechuje się także zyskownością. Pomimo tego, że stopy zwrotu z lokaty są znacznie niższe niż np. zyski z inwestycji w akcje, to jednak dla części społeczeństwa odsetki z lokat wciąż pozostają atrakcyjne. Przede wszystkim, zakładając lokatę klient banku nie musi posiadać szerokiej wiedzy finansowej, aby móc zacząć oszczędzać na depozytach terminowych z zyskiem. Dodatkowo, przeprowadzając wcześniejszą analizę i porównując wszystkie oferty lokat, możemy wybrać najlepiej oprocentowany depozyt. To z kolei zagwarantuje nam uchronienie naszych oszczędności przed inflacją oraz zapewni w najgorszym wypadku minimalny zysk

Lokaty bankowe posiadają trzy najważniejsze charakterystyki. Jest to kolejno:

  • oprocentowanie – decyduje o wysokości kwoty odsetkowej czyli o naszych zyskach,
  • termin zapadalności – okres, na który zakładamy lokatę
  • kapitalizacja – częstotliwość dopisywania odsetek do naszego rachunku.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oraz zyskowność lokaty jest oprocentowanie. Jest to parametr, który najczęściej wykorzystuje się do porównywania lokat bankowych. Dlatego m.in. to oprocentowanie lokat jest głównym przedmiotem analiz, na bazie których powstają rankingi lokat. Oprocentowanie może przyjmować kilka wariantów. Mowa tutaj o różnych rodzajach oprocentowania. Dwoma najpowszechniejszymi rodzajami są: oprocentowanie stałe oraz oprocentowanie zmienne. Oprocentowanie zmienne w dużej mierze zależy od czynników rynkowych takich jak cena pieniądza na rynku międzybankowym, a pośrednio od stóp procentowych. Oprocentowanie zmienne, jak sama nazwa wskazuje, ulega zmianom podczas trwania lokaty. Głównym wskaźnikiem, od którego banki uzależniają wysokość oprocentowania jest WIBOR, czyli oprocentowanie kredytów na rynku pożyczek bankowych. Wysokość stóp procentowych wpływa również na wysokość oprocentowania stałego lokat. Jednak odbywa się to z pewnym przesunięciem w czasie i nie ma odbicia na oprocentowanie już złożonych depozytów. Stałe oprocentowanie lokat jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. Oznacza to, że zakładając lokatę klient może obliczyć, ile nominalnie uzyska odsetek (przy ujęciu realnym należy uwzględnić także zmienność cen dóbr i usług potocznie – inflację).

Drugą w kolejności omawianą cechą lokaty jest termin zapadalności. Teoretycznie panuje zasad, że im dłuższy termin zapadalności, tym większe oprocentowanie i zyski z inwestycji. W praktyce jest inaczej, ponieważ banki w Polsce przyzwyczaiły do oferowania wysokooprocentowanych lokat krótkoterminowych. Jest to spowodowane m.in. tym, że po zakończeniu się krótkoterminowego depozytu można zdecydować, czy wycofać oszczędności z lokaty, czy też przedłużyć umowę. Zdarzają się przypadki, że klient będzie potrzebował swoich pieniędzy po jakimś czasie, dlatego nie zdecyduje się na zaangażowanie oszczędność w lokatę długoterminową. Stąd bierze się wysokie oprocentowanie lokat o krótkich terminach zapadalności. Na rynku dostępne są przeróżne lokaty – lokaty zakładane na jeden dzień lub tylko noc(tzw. jednodniówki i lokaty overnight) czy lokaty na okres 2-3 lat. Najczęściej wybierane są lokaty na okres od 3 do 12 miesięcy. Posiadają one najlepsze oprocentowanie i nie wymagają długiego zamrażania kapitału. Analizując terminy zapadalności, należy także pamiętać o niemożności wycofania środków z lokaty bez ponoszenia konsekwencji. Wcześniejsze wypłacenie oszczędności skutkuje zerwaniem lokaty oraz utratą wypracowanych już odsetek.

Trzecią, nieco już mniej ważną kwestią dotyczącą lokat w dzisiejszych czasach, jest rodzaj kapitalizacji. Częstotliwość dopisywania odsetek będzie wpływać na wysokość zysków z lokaty. Jednak w chwili obecnej, większość banków oferuje lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek. Oznacza to, że odsetki są dopisywane co miesiąc do sumy naszych oszczędności. Jeszcze do niedawna, duża część banków oferowała lokaty z dzienną kapitalizacją, które gwarantowały nieopodatkowany zysk. Pod koniec marca, sposób wyliczania podatku od dochodów kapitałowych został zmieniony poprzez nowelizację ustawy o ordynacji podatkowej. Od tej pory nie możliwe stało się omijanie podatku Belki, a banki zrezygnowały z oferowania lokat z dzienną kapitalizacją.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
oprocentowanie lokat terminowych
Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

Jedna z najważniejszych cech lokaty bankowej jest jej oprocentowanie. Oprocentowanie lokat decyduje o wysokości zysków, jakie osiągniemy na depozycie terminowym....

Zamknij