Poszczególne cechy lokat terminowych

Lokaty terminowe są to depozyty, które klient zobowiązuje się ulokować w banku na określony czas. Są one relatywnie wysoko oprocentowane, jednak deponent nie może wypłacić środków pieniężnych przed ustalonym terminem, gdyż grozi to utratą naliczonych odsetek.najlepsza lokata

Zarówno czas trwania lokaty jak i wysokość jej oprocentowania jest zależna od decyzji banku i stanowi element oferty bankowej, którą klient może przyjąć bądź odrzucić. Na rynku dostępne są lokaty krótko i długoterminowe. Do lokat krótkoterminowych zalicza się lokaty jednodniowe, kilkumiesięczne i roczne. Natomiast lokaty długoterminowe to lokaty zawierane na kilka lat.

Ważnym elementem oprocentowania lokaty jest kapitalizacja odsetek. Aby miała ona miejsce, muszą zajść dwa zdarzenia:

  • odsetki muszą zostać włączone do kapitału po określonym czasie,
  • kolejne odsetki muszą być naliczone od tak skapitalizowanej sumy.

Kapitalizacja sprawia, że naliczane odsetki są w praktyce wyższe, dlatego istotna jest ilość kapitalizacji w okresie trwania lokaty. Największe zyski uzyskamy oczywiście wtedy, gdy liczba kapitalizacji odsetek będzie jak największa przy jednocześnie wysokim oprocentowaniu. Banki najczęściej stosują trzy rodzaje kapitalizacji:

  • miesięczną lub kwartalną – odsetki naliczane są co miesiąc lub co trzy miesiące,
  • roczną – po roku odsetki są doliczane do kapitału,
  • po terminie – najmniej korzystna, gdyż odsetki naliczane są dopiero po upływie terminu lokaty.

Kiedy warto skorzystać z lokaty terminowej? Jest to z pewnością dobry sposób na pomnożenie kapitału dla osób, które mają pewną kwotę oszczędności i są pewni tego, że nie będą mieli potrzeby jej wykorzystać przez określony czas. Przy wyborze lokaty warto zwrócić szczególną uwagę na takie jej elementy jak: wysokość oprocentowania, długość trwania lokaty, ilość kapitalizacji, konsekwencje wypłaty środków przed upływem terminu.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
oszczędzanie w banku
Rozłożenie kapitału na lokacie terminowej

Kiedyś niezwykle popularne było przede wszystkim lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych. Sytuacja zmieniła się, gdy na świecie zaczęto odczuwać kryzys...

Zamknij