Poszczególne rodzaje oprocentowania depozytów terminowych

W rozmaitych ofertach poszczególnych banków spotykamy się z różnymi formami oprocentowania depozytów. Z punktu widzenia klienta są to niezwykle istotne różnice, ponieważ to właśnie oprocentowanie lokaty w głównej mierze wpływa na ostateczny zysk z założenia takiego depozytu. Przyjrzymy się zatem rodzajom oprocentowania i spróbujemy dokładnie wyjaśnić ich rodzaje i znaczenie dla ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji w lokaty terminowe.produkty oszczędnościowe

Oprocentowanie nominalne

Wysokość oprocentowania nominalnego to wartość, która zapisywana jest w umowach z bankami. Można przyjąć, że jest to jakby główna stopa procentowa danego depozytu bankowego. To właśnie oprocentowanie nominalne de facto definiuje nasz zysk. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, iż owy zysk może być zupełnie inny w zależności od formy lokaty terminowej.

Oprocentowanie realne

Wysokość oprocentowania realnego jest obecnie w zdecydowanej większości przypadków znacząco wyższa od wartości oprocentowania nominalnego. Banki podając w swoich ofertach oprocentowanie realne „doliczają” zysk, który odniesie klient w przypadku lokaty terminowej z codzienną kapitalizacją odsetek. Odsetki, które dopisywane są do wartości lokaty każdego dnia powiększają ostateczny zysk klienta. Oprocentowanie realne to zatem suma oprocentowania nominalnego i zalety w postaci codziennej kapitalizacji odsetek.

Oprocentowanie rzeczywiste

W Polsce wszystkie zyski z lokat bankowych podlegają opodatkowaniu. Każdy klient czerpiący zyski z lokat bankowych musi odprowadzać 19% podatek od dochodów kapitałowych (nazywany również podatkiem „Belki”). Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia konieczność opodatkowania. Aby obliczyć wartość oprocentowania rzeczywistego musimy od wartości oprocentowania realnego odjąć 19% jego wartości.

Wpływ inflacji

Inflację możemy zdefiniować jako wzrost ogólnego poziomu cen poszczególnych dóbr. Jej wysokość ma znaczący wpływ na nasz rzeczywisty zysk ze wszystkich inwestycji. Podobnie jest oczywiście w przypadku lokat terminowych. Wysoka inflacja działa niekorzystnie na naszą rzeczywistą stopę zwrotu z inwestycji w depozyty bankowe, ponieważ przy jej wysokim poziomie spada realna wartość naszych pieniędzy.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
produkty bankowe
Najważniejsze cechy lokat terminowych – czyli o czym warto pamiętać wybierając depozyt

Lokaty od lat są najpopularniejszym produktem oszczędnościowym wśród Polaków. Pozostawiają przy tym w tyle takie sposoby inwestowania jak konta oszczędnościowe,...

Zamknij