Private banking w Polsce

Private banking to kompleksowa, zindywidualizowana obsługa zamożnego klienta przez bank. Obejmuje ona szereg usług od typowo bankowych po takie, które z bankiem nie mają nic wspólnego jak opieka nad dziećmi czy planowanie podróży.analiza finansowa

To, co wyróżnia private banking to przede wszystkim indywidualne podejście do klienta. Osoby korzystające z takich usług posiadają swoich własnych opiekunów, którzy odpowiadają za zarządzanie ich majątkiem, pomagają jak najlepiej dostosować ofertę banku do ich potrzeb, ale także pomagają w rozwiązywaniu wielu innych problemów.

Kolejną istotną cechą private bankingu jest kompleksowość obsługi. Doradca wraz z klientem sporządza plan finansowy, który obejmuje plany i potrzeby klienta, wielkość jego aktywów, ilość pieniędzy, jaką chcę przeznaczyć na inwestycje i oszczędności, a także jego awersję do ryzyka i informacje takie jak zawód, wielkość rodziny, miejsce zamieszkania. Na podstawie tych wszystkich danych, opracowuje on wieloletni plan zarządzania finansami klienta. Dodatkowo, w takim planie zawarte są takie elementy jak kupno nieruchomości, lokaty dla dzieci, fundusz emerytalny czy polisy na życie.

Private banking jest głównie kojarzony z produktami o charakterze finansowym i faktycznie klienci mają bardzo duży wybór, jeśli chodzi o ten typ produktów. Mają oni dostęp do bardzo korzystnie oprocentowanych lokat i kredytów, gdyż są postrzegani przez bank jako klienci bardzo cenni i przynoszący duże dochody. Mają oni również dostęp do bogatej oferty usług funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych, produktów ubezpieczeniowych, a także usług maklerskich. Poza usługami finansowymi banki klientom private bankingu oferują rabaty w luksusowych hotelach i restauracjach, zaproszenia na zamknięte spotkania ekonomiczne, doradztwo podatkowe, priorytetową obsługę w oddziale, pakiety ubezpieczeń a także wiele innych.

Należy pamiętać, że oferta private banking jest skierowana do zamożnych klientów i zazwyczaj banki stawiają wymagania, jakim trzeba sprostać, aby móc z tych usług korzystać. Niektóre banki wymagają, aby taki klient posiadał przychody w wysokości 20 tysięcy złotych miesięcznie lub posiadał 500 tysięcy aktywów na koncie.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
inwestowanie pieniędzy
Oszczędzanie dla zamożnych – czyli o lokatach rentierskich

Banki starają się przyciągnąć do siebie różne grupy docelowe. Ostatnio Bank Zachodni wystosował akcję promocyjną skierowaną do ludzi poniżej 30-stki....

Zamknij