Rodzaje lokat bankowych – najpopularniejsze oferty

Jednym z najpopularniejszych sposobów na pomnożenie kapitału są lokaty bankowe. Pozwalają one na uzyskanie w prosty sposób pewnego zysku. Obecnie na rynku możemy znaleźć bardzo dużo konkurencyjnych ofert, które różnią się między sobą oprocentowaniem, ilością kapitalizacji, długością trwania a także wieloma innymi elementami. Poniżej zostały przedstawione krótkie charakterystyki najpopularniejszych rodzajów lokat, wraz z wyszczególnionymi ich zaletami i wadami.lokaty bankowe

Lokata progresywna

Charakteryzuje się tym, że jej umowa przewiduje wzrost oprocentowania środków w trakcie trwania umowy. Zazwyczaj oprocentowanie wzrasta, co miesiąc bądź, co kwartał. Jedną z największych zalet tej lokaty jest możliwość wcześniejszego wycofania pieniędzy bez utraty odsetek. Zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy warto sprawdzić średnie oprocentowanie tej lokaty, aby porównać ją z innymi.

Lokata inwestycyjna

Opiera się ona na inwestowaniu naszych pieniędzy przez bank w środki finansowe giełdy papierów wartościowych. Zapewnia ona minimalny próg oprocentowania. Pozostała część zysku zależy od zmian cen instrumentów pochodnych na rynku. Jej zaletą jest to, że daje możliwość uzyskania wyższych przychodów niż tradycyjna lokata, jednak jest bardziej ryzykowna.

Lokata jednodniowa

Polega ona na tym, że środki klienta są zamrażane na jeden dzień, a następnego dnia już są wypłacane odsetki. Po tym czasie lokata jest automatycznie aktywowana na dzień następny. Zaletą takiej lokaty jest to, że można w dowolnym czasie wypłacać pieniądze bez utraty odsetek, a także to, że dzięki niej możemy uniknąć podatku Belki. Zazwyczaj jednak bank ustala maksymalne kwoty, jakie mogą być wpłacane na lokaty jednodniowe.

Lokata rentierska

Jest to szczególny typ lokaty, gdzie odsetki nie są dodawane do kapitału, lecz są przelewane na inne konto. Ukierunkowana jest ona na duże środki finansowe. Zazwyczaj z tego typu lokaty korzystają rentierzy, czyli osoby utrzymujące się z dochodów od posiadanego majątku.

Lokata denominowana

Jest to lokata prowadzona w walucie obcej. Odsetki naliczane są na każdy dzień według aktualnego kursu NBP, a następnie sumowane na koniec trwania lokaty i wypłacane wraz z kapitałem. Z tym typem lokaty łączy się ryzyko, jakim są wahania kursów walut.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
bezpieczne metody inwestowania
Bezpieczne metody oszczędzania – przegląd najlepszych inwestycji

W obecnych czasach również na polskim rynku finansowym mamy bardzo szeroką gamę produktów inwestycyjnych. Jednak tylko niektóre z nich zapewniają...

Zamknij