Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

Jedna z najważniejszych cech lokaty bankowej jest jej oprocentowanie. Oprocentowanie lokat decyduje o wysokości zysków, jakie osiągniemy na depozycie terminowym. Poza tym, porównując wysokość oprocentowania możemy określić, która lokata jest dla nas najlepsza. Decydując się na lokatę, mamy do wyboru kilka rodzajów oprocentowania. shutterstock_178078835

Podstawowymi rodzajami, jakie wymienia się w odniesieniu do lokat to oprocentowanie stałe, zmienne lub progresywne.
Oprocentowanie stałe jest najczęściej występującym oprocentowaniem na rynku. Duża część banków oferując lokaty, proponuje swoim klientom lokaty z oprocentowanie stałym. Takie oprocentowanie pozwala nam z góry określić wysokość odsetek, jakie uzyskamy na lokacie. Stałe oprocentowanie, jak można przypuszczać, nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. Wybór lokaty ze stałym oprocentowaniem jest opłacalny, jeśli w najbliższym czasie spodziewana jest obniżka stóp procentowych. Niższe stopy wpłyną na obniżenie się oprocentowanie lokat, jednak zakładając lokatę z stałym oprocentowaniem, nie musimy obawiać się zmniejszenia zysków.

Lokaty mogą również posiadać oprocentowanie zmienne. W takim przypadku, nie możemy już na wstępie określić, jakie zyski przyniesie nam lokata. Wszystko będzie zależeć od czynników rynkowych, a najczęściej od stopy WIBOR i stóp procentowych. Jeżeli pieniądz w gospodarce będzie drożał, co będzie się działo w przypadku podwyżki stóp procentowych, to będzie to miało swoje odbicie na oprocentowaniu pożyczek na rynku międzybankowym. Wzrost oprocentowania kredytów, jakie udzielają sobie nawzajem banki, spowoduje wzrost oprocentowania lokat. Dlatego, jeśli sytuacja rynkowa wskazuje na zbliżające się podwyżki stóp procentowych, warto założyć lokatę bankową ze zmiennym oprocentowaniem. Niekorzystną sytuacją dla posiadaczy lokat ze zmiennym oprocentowaniem, będzie obniżka stóp procentowych, ponieważ oznaczać to będzie mniejsze zyski z lokaty.

Zakładając lokatę bankowa, należy pamiętać o takim problemie jak płynność środków. Lokata bankowa ogranicza płynność naszych oszczędności, ponieważ nie mamy możliwości wypłacenia środków z depozytu bez poniesienia konsekwencji. Najczęstszymi konsekwencjami jest utrata odsetek już naliczonych na poczet naszego rachunku. Rozwiązaniem może być skorzystanie z lokaty z oprocentowaniem progresywnym. Taka lokata charakteryzuje się tym, że jej oprocentowanie systematycznie rośnie. Wzrost oprocentowania może odbywać się co miesiąc lub np. co kwartał. Lokata osiąga najwyższe oprocentowanie w ostatnim okresie trwania umowy. Po każdym wzroście oprocentowania, możliwa jest bezstratna wypłata oszczędności, czyli wypłata środków pieniężnych wraz z odsetkami. Jednak lokata z progresywnym oprocentowaniem nie gwarantuje wysokich zysków. Banki często kuszą wysokim oprocentowanie lokat progresywnych. Najczęściej podawane oprocentowanie obowiązuje dopiero w ostatnim okresie trwania umowy. Aby określić rzeczywiste zyski z lokaty progresywnej, należałoby obliczyć średnie oprocentowanie, które prawdopodobnie okazałoby się mało atrakcyjne.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
finanse osobiste
Definicja i rodzaje lokat terminowych – poradnik dla początkujących inwestorów

Lokata terminowa rodzaj umowy z bankiem podpisywanej na określony czas, polegającej na tym, że klient banku wpłaca określoną ilość pieniędzy...

Zamknij