Rodzaje produktów strukturyzowanych

W ostatnim czasie produkty strukturyzowane stają się coraz bardziej powszechnym sposobem na pomnażanie oszczędności. Posiadają one wiele zalet, z których największą jest fakt, że pozwalają na duży zarobek przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału. Wciąż najpopularniejszym produktem wśród struktur pozostaje lokata. Jednak obecnie mamy do wyboru także wiele innych produktów strukturyzownaych. Pomimo tego, ze ich konstrukcja jest bardzo podobna to różnią się one między sobą formą prawną i niektórymi cechami. Poniżej została zaprezentowana krótka charakterystyka wybranych produktów strukturyzowanych.najlepsze oferty banków

Lokata bankowa

Jest to umowa zawierana z bankiem na określony czas, w której to właściciel zobowiązuje się do nie wypłacania środków przed ustalonym terminem, w zamian otrzymując należne odsetki. W przypadku lokat strukturyzowanych część pieniędzy klientów jest przeznaczana na zakup bezpiecznych obligacji, natomiast pozostała kwota jest inwestowana w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe jak opcje na akcje czy waluty.

Polisa strukturyzowana

Najczęściej ma ona postać grupowego ubezpieczenia na życie lub dożycie. Jej dużą zaletą jest fakt, że zyski zwolnione są z podatku Belki, który wynosi obecnie 19%, gdyż są uznawane za świadczenie ubezpieczeniowe. Klient zazwyczaj ma możliwość wycofania środków przed zakończeniem inwestycji.

Obligacja strukturyzowana

Działa na podobnych zasadach jak lokata strukturyzowana, jednak produkt ten może być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, dzięki czemu jest on bardziej płynny. Zysk z takich obligacji podlega podatkowi Belki. Dochodowość tych obligacji jest powiązana z wieloma instrumentami w tym z akcjami spółek i cenami surowców. Stwarza to szansę na osiągnięcie wysokich zysków.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Nie należy do powszechnie stosowanych produktów strukturyzowanych, gdyż jego uruchomienie jest kosztowne i pracochłonne. Tylko nieliczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych posiadają je w swojej ofercie. Zysk z funduszu jest obciążony podatkiem Belki. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które formalnie mają status papierów wartościowych. Ich właściciel może je swobodnie zbywać osobom trzecim. Ponadto certyfikaty inwestycyjne mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
ranking najlepszych lokat
Oszczędzanie bez ponoszenia zbędnego ryzyka

Oszczędności dzisiaj mało kto posiada. Prawa rynku są bezlitosne, a sytuacja w kraju nie mobilizuje do ekonomicznego życia. Jednak wiem,...

Zamknij