Stałe i zmienne oprocentowanie lokat terminowych

Oszczędzanie nie stanowi dziś tematu nowego, ani nawet mało popularnego, jednak wiele osób nadal zastanawia się nad różnicą pomiędzy oprocentowaniem zmiennym a stałym oferowanym przez depozyty bankowe. Z punktu widzenia rentowności wybranego sposobu oszczędzania, różnice pomiędzy charakterem obu typów oprocentowania mogą stać się bardzo znaczące.oprocentowanie lokat

Oprocentowanie depozytów bankowych

Na ofertę banków dotyczącą oprocentowania depozytów ma wpływ wiele mniej lub bardziej istotnych czynników. Pierwszym jest sam charakter danego depozytu. To ze względu na różne poziomy dostępności do środków zgromadzonych na depozycie inne oprocentowanie zostanie zaoferowane dla rachunków bieżących, inne dla rachunków oszczędnościowych, a jeszcze inne dla lokat bankowych, przy czym zazwyczaj to ostatnie jest najwyższe, ponieważ wiąże się z najmniejszą płynnością finansową.

Wśród kolejnych czynników wymienić można aktualną wartość inflacji oraz jej wartość przewidywaną w najbliższych miesiącach, wartość stóp procentowych NBP oraz stawkę WIBOR, która określa, na jakich zasadach mają być zawierane transakcje pomiędzy bankami. Do mniej znaczących czynników, ale również mających widoczny wpływ na wartość przyjmowaną przez oprocentowanie lokat i rachunków, można zaliczyć dostępność kredytów oraz podążającą tym śladem potrzebę zgromadzenia większego kapitału na depozytach bankowych finansujących kredyty. Nie bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji konkurencja pomiędzy poszczególnymi bankami.

Oprocentowanie stałe lokat bankowych

Jego wartość jest stała w czasie trwania zawartej pomiędzy bankiem a jego klientem umowy. Wpływ powyżej wymienionych czynników jest widoczny jedynie podczas konstruowania oferty bankowej. Wiele osób docenia bezpieczeństwo pewnego zysku przy tego typu oprocentowaniu oceniając depozyty jako najlepsze lokaty. Prawdą jest jednak, że nie zawsze okazują się one najbardziej rentowne.

Zmienne oprocentowanie lokat bankowych

Zmienne oprocentowanie lokat bankowych uzależnione jest od wpływu wyżej wymienionych czynników przez cały okres czasu, na jaki założona została lokata, choć częstotliwość wprowadzania zmian korygujących oprocentowanie może być różna. Siła wpływu poszczególnych czynników również może zostać różnie określona w obrębie umowy bankowej, i tak niektóre lokaty posiadają oprocentowanie uzależnione od wartości inflacji, a inne od wskaźnika WIBOR bądź ‚centralnych’ stóp procentowych, w zależności od preferencji banku.

Wybór pomiędzy lokatą o oprocentowaniu stałym i zmiennym

Choć, jak wcześniej wspomniano, lokaty o oprocentowaniu stałym są bezpieczniejsze, pewne warunki rynkowe przemawiają za wyborem lokat o oprocentowaniu zmiennym, które zapewnią wyższą rentowność inwestycji. Istotne staje się zapoznanie z warunkami rynkowymi i przewidywaniami wartości wskaźników wpływających na wysokość oprocentowania. Jeśli są one pomyślne, można spodziewać się wzrostu gospodarczego, wzrostu inflacji i ogłoszenia wyższych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, porównanie lokat wysuwa na prowadzenie lokaty o oprocentowaniu zmiennym, które wzrośnie za wcześniej wymienionymi czynnikami. Jeśli jednak spodziewane są spadki, oprocentowanie stałe umożliwi uzyskanie wyższych odsetek niż w przypadku oprocentowania zmiennego.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
pieniądze
Lokaty strukturyzowane i lokaty łączone z funduszem inwestycyjnym

Połączenie dwóch produktów bankowych jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest lokata strukturyzowana, a drugim połączenie lokaty z...

Zamknij