Wpływ kapitalizacji odsetek na zyski z lokat

Oprocentowanie lokat i częstotliwość kapitalizacji odsetek – są to dwa pojęcia z terminologii finansowej, na które zwraca się najczęściej uwagę szukając dla siebie najlepszej lokaty bankowej. Na ogół, to wysokie oprocentowanie jest wyznacznikiem dobrej lokaty, tymczasem to nie oprocentowanie jest najważniejsze. Bardziej istotnym kryterium jest częstotliwość kapitalizacji odsetek.oprocentowanie lokat

Kapitalizacja odsetek i jej wpływ na zyski

Jeśli ktoś poszukuje zyskownej lokaty i poszukiwania opierają się o porównywarkę lokat, to powinien skorzystać z takiej, która jest opracowana o kwestię częstotliwości kapitalizowania się odsetek. Dlaczego? Bo to od kapitalizacji przede wszystkim zależą ostateczne zyski z lokaty. Trzeba wiedzieć, że dwie lokaty o takim samym oprocentowaniu, ale o innej częstotliwości kapitalizacji odsetek nie dają takich samych zysków.

Częstotliwość kapitalizacji ma najważniejsze znaczenie

Kapitalizacja polega na dopisywaniu odsetek do zgromadzonego kapitału. Im częściej te odsetki się do niego dopisuje, tym większe stają się zyski. Zasada działania jak przy procencie składnym. Bardzo istotny jest więc okres kapitalizacji odsetek, czyli częstotliwość z jaką bank będzie dopisywał odsetki i powiększał przez to kapitał. Im częściej tym lepiej dla klienta banku, posiadacza lokaty. Standardem jest, że bank dopisuje wypracowane odsetki na koniec okresu zapadalności lokaty, czyli w takim przypadku nie ma mowy o procencie składanym. Żeby mogła być o nim mowa, to kapitalizacja powinna mieć miejsce więcej, niż jeden raz.

W jaki sposób powiększa się kapitał poprzez kapitalizację odsetek?

Jeśli kapitalizacja odsetek na lokacie ma miejsce częściej, niż jeden raz, to działa tu już procent składany. W rzeczywistości wygląda to tak, że do ulokowanego kapitału dopisuje się odsetki na koniec okresu rozliczeniowego(można przyjąć, że następuje to na koniec miesiąca), które powiększają saldo kapitału. W następnym okresie rozliczeniowym na dalsze zyski pracuje już nie tylko początkowy kapitał, ale kapitał wraz z dopisanymi odsetkami za ostatni okres rozliczeniowy. Taka sytuacja będzie miała miejsce co miesiąc(przy założeniu, że kapitalizacja odsetek ma częstotliwość miesięczną) i co miesiąc kolejne odsetki będą dopisywane do wypracowanych wcześniej odsetek, które powiększyły kapitał. Na zysk w kolejnych miesiącach pracuje kapitał powiększony o dopisywane odsetki. Przykład: klient wpłaca na lokatę 5 tysięcy złotych. Po miesiącu czasu wypracowane odsetki wynoszą 30 złotych. Bank dopisuje je do kapitału i w kolejnym okresie kapitalizacji na zysk pracuje już 5030 złotych, czyli kapitał powiększony o odsetki z poprzedniego miesiąca.

Częstotliwość kapitalizowania się odsetek jest niezmiernie ważna. Im ona częstsza, tym więcej można zarobić. Jak widać, nie tylko wysokość oprocentowania na lokacie jest wskaźnikiem, który powinien decydować o jej wyborze. Oprocentowanie jest bardzo ważne, ale częstotliwość kapitalizacji odsetek jeszcze ważniejsza.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
najlepsze oferty banków
Gwarancja depozytów bankowych w Polsce

Po kryzysie finansowym, w 2007 roku kiedy to upadł jeden z największych amerykańskich banków Lehman Brothers ludzie zaczęli mocno obawiać...

Zamknij