Wybór strategii inwestycyjnej – kluczowy aspekt inwestowania na giełdzie

Skuteczne pomnażanie oszczędności nie jest możliwe bez obrania konkretnej strategii inwestycyjnej. Na jej wybór ma wpływ wiele czynników, takich jak wysokość kapitału, horyzont inwestycyjny czy możliwość systematycznego inwestowania zaoszczędzonych środków. Składnikiem kluczowym jest jednak osobiste podejście do finansów oraz usposobienie inwestora.Oszczędzanie i inwestowanie

Inwestuj aktywnie

Jedną z podstawowych strategii inwestycyjnych jest strategia aktywna, przeznaczona dla osób, które są w stanie poświęcić wiele czasu i uwagi na analizowanie bieżących zmian na rynku kapitałowym. Ten sposób zarabiania wymaga od inwestora posiadania podstawowej wiedzy z zakresu analizy technicznej, czytania wykresów giełdowych i śledzenie notowań. Aktywne inwestowanie to także konieczność pogodzenia się z ciągłym stresem i ryzykiem, które towarzyszy wykonywaniu operacji pod wpływem krótko i średniookresowych trendów giełdowych. Instrumenty z którymi wiąże się ta strategia to przede wszystkim akcje spółek giełdowych oraz fundusze inwestycyjne mieszane i akcyjne. Biorąc pod uwagę ten sposób pomnażania kapitału należy liczyć się z możliwością uzyskania wysokich zysków ale także poniesienia równie wysokich strat.

Inwestuj pasywnie

Każdy kto chciałby korzystnie lokować swoje pieniądze, lecz nie posiada wystarczającej ilości czasu na ciągłe obserwowanie rynku, może skorzystać z możliwości jakie daje inwestowanie pasywne. Ten sposób zarabiania na rynku kapitałowym ma zastosowanie w długim horyzoncie czasowym, a co za tym idzie wymaga zamrożenia środków finansowych przynajmniej na jeden rok. Największym powodzeniem wśród inwestorów pasywnych cieszą się obligacje skarbowe, fundusze bezpieczne, fundusze rynku pieniężnego czy fundusze stabilnego wzrostu. Zdarza się także, że strategia pasywna stosowana jest przy bezpośrednim zakupie akcji giełdowych, które w dłuższej perspektywie czasu charakteryzują się stałym wzrostem.

Inwestuj systematycznie

Osoby, które w swoim budżecie odnotowują stałą nadwyżkę, powinny rozważyć strategię systematycznego inwestowania, która zakłada ciągłe powiększanie kapitału o określoną kwotę. Jej skuteczność wynika z założenia, że na przestrzeni wielu miesięcy czy lat, rynek papierów wartościowych wykazuje tendencję wzrostową. Dzięki temu chwilowe pogorszenie koniunktury i poniesienie strat nie jest groźne dla zainwestowanych środków. Konsekwentne nabywanie jednostek funduszy inwestycyjnych oraz akcji spółek giełdowych pozwala na budowanie silnego i zdywersyfikowanego portfela, który zwiększa bezpieczeństwo oszczędności.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
finanse w Polsce
Proces zakładania lokaty terminowej

Obecnie założenie lokaty w banku to najbardziej popularny sposób na pomnożenie swoich oszczędności. Lokaty bankowe są dziś dostępne dla każdego...

Zamknij