Wybrać oprocentowanie stałe czy zmienne?

Banki posiadają w swojej ofercie produkty bankowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Są to najczęściej spotykane rodzaje oprocentowania. To do nas będzie zależało, które oprocentowanie wybierzemy. Przeanalizujmy, jakie wady i zalety posiadają poszczególne rodzaje oprocentowania.forex - giełda

Jak już było wspomniane, do wyboru z reguły mamy dwa rodzaje oprocentowania. To banki ustalają rodzaj oraz wysokość oprocentowania. Oprocentowanie stałe jest częściej spotykane na rynku i jest charakterystyczne dla lokat krótkoterminowych. Lokaty o dłuższym terminie zapadalności w dużej mierze posiadają oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie stałej gwarantuje nam z góry określone zyski, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Takie oprocentowanie jest korzystne w przypadku spadających stóp procentowych, które mogą obniżyć ogólny poziomo oprocentowania lokat. Oprocentowanie stałe jest korzystne, jeśli w perspektywie czasu istnieje zagrożenie kryzysem gospodarczym. Zakładając lokatę ze stałym oprocentowaniem mamy gwarancję osiągnięcia wcześniej określonych zysków. Stałe oprocentowanie jest mniej korzystne w sytuacji wzrostu stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne nie jest oferowane przez wiele banków. Zmienne oprocentowanie jest uzależnione od czynników rynkowych takich jak: cena pieniądza na rynku międzybankowym, stóp procentowych czy inflacji. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem są atrakcyjne w przypadku wzrostu stóp procentowych. Wyższe stopy procentowe mogą przynieść większe zyski z lokaty bankowej ze zmiennym oprocentowaniem. W sytuacji spadających stóp procentowanych, takie lokaty są mniej opłacalne.

Oprócz omówionych rodzajów oprocentowania może wystąpić także oprocentowanie progresywne czyli rosnące lub malejące co pewien okres. Najczęściej spotyka się lokaty progresywne z miesięcznie rosnącym oprocentowaniem. Oznacza to, że każdego miesiąca oprocentowanie lokaty rośnie, osiągając w ostatnim miesiącu najwyższy poziom.

Oprocentowanie lokat jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zysk z naszych oszczędności. Przed wyborem lokaty należy dokładnie przeanalizować oferty banków właśnie pod względem oprocentowanie. Należy także zastanowić się, jaki rodzaj oprocentowania wybrać. Oprocentowanie stałe będzie opłacalne, jeśli w perspektywie czasu będziemy spodziewali się spadku stóp procentowych. Zmienne oprocentowanie okaże się lepszym wyborem w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
porównanie lokat bankowych
Lokaty terminowe a obligacje Skarbu Państwa

Jeszcze jakiś czas temu, pod względem rentowności, obligacje skarbowe były dobrą alternatywą dla lokat bankowych. W tej chwili sytuacja zmieniła...

Zamknij